VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

PlaziOperace zlomené nohy chameleona

Majitelka se s tímto chameleonem dostavila z důvodu zlomené nožičky. Jelikož jsme prohmatáním zjistili více míst, kde se osa dlouhých kostí láme, bylo vysloveno podezření na demineralizaci kostí. Na základě anamnézy byla za pravděpodobnou příčinu stanovena absence UVB lampy, protože bez UVB záření se neaktivuje vitamín D, který se podílí na ukládání vápníku do kostí.

Majitelka si všimla zlomeniny této nožičky. Bílé čáry znázorňují přelomenou kost. Měly by na sebe navazovat a tvoři jednu linii.
Detailní záběr na frakturu stehenní kosti a dislokované fragmenty (rozlomená kost je znázorněna červeně).
Rozhodli jsme se jí řešit pomocí medulárního hřebu (jedná se o metodu, kdy se oba úlomky srovnají do původní polohy a středem kosti skrz dřeňovou dutinu se vede hřeb, který oba fragmenty pevně zafixuje ve fyziologické poloze).
Zavádění hřebu do dřeňové dutiny fragmentu kosti, který přidržujeme mikropinzetou. Na snímku vpravo je vše barevně schématicky zobrazeno.
Končetina po dokončené osteosyntéze. Hřeb vede skrz celou stehenní kost, v oblasti pánve vede ven z kosti a skrz kůži. Na povrchu těla je část hřebu zahnutá do tvaru háčku, aby nemohl hřeb vcestovat dovnitř.
Přiložené pravítko ukazuje, jak maličká byla nožička a kostičky. Proto bylo potřeba použít soupravu mikronástrojů, které používáme například na operace očí.
5 týdnů po zákroku již byla kost plně srostlá. Místo původní zlomeniny ukazuje největší zelená šipka. I ostatní zlomeniny, kde fragmenty nebyly dislokované, se zpevnily pomocí svalků - což jsou chrupavčitokostěnné zduřeniny (pomocí nichž se spontánně hojí nedislokované fraktury), znázorněné na snímku zelenými šipkami (když si na obrázek kliknete, tak se Vám zvětší a můžete si vše detailně prohlédnout).
Během léčby se majitelka snažila všemožnými způsoby zabránit dalším zlomeninám. Bohužel, než se kosti zpevnily ukládáním vápníku, došlo ke zlomenině druhé stehenní kosti. Tato zlomenina byla také dislokovaná (na snímku zobrazena červenou šipkou), proto se majitelka rozhodla pro euthanasii.
Na tomto snímku jsou červenými šipkami znázorněny zlomeniny různých kostí. Nejvážnější byla zlomenina stehenní kosti, protože zde se fragmenty překrývaly a tudíž kost neměla šanci srůst.
Aby se dala provést osteosyntéza pomocí medulárního hřebu, je potřeba zpřístupnit oba konce kosti v místě zlomu. Operatér při preparaci samozřejmě nesmí poškodit nervy a cévy (na snímku se jeví jako 2 bělavé provazce jdoucí vedle sebe).
Stehenní kost byla rozlomená na 2 půlky - jedna je znázorněna zeleně, druhá modře. Do zeleného fragmentu je již zaveden medulární hřeb. Nyní je potřeba překonat odpor svalů a umístit modrý fragment tak, aby navazoval na zelený fragment. Následně jsme zavedli hřeb i modrým fragmentem, čímž došlo ke stabilizaci fraktury.
Nožička se zašitou operační ránou a přelepeným háčkem, aby se za něj nemohl chameleon zachytit.
RTG snímek fixované zlomeniny pravé stehenní kosti. Na snímku lze vidět, že levá stehenní kost je v pořádku.
Zvětšený výřez, kde jde vidět, jak se fraktura krásně zahojila.

Výběr z fotogalerie