VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

Služby


 • Preventivní veterinární péče - základní vyšetření, vakcinace, odčervení, krácení drápků, vyprazdňování análních žlázek, čipování a vystavení pasů, tetování, ...
 • Interní medicína - onemocnění trávicího aparátu, dýchacích cest, urologie, endokrinologie, ...
 • Dermatologie - onemocnění kůže a kožních derivátů
 • Oftalmologie - onemocnění očí a očních víček, včetně jejich operací
 • Kardiologie - EKG, rtg, echokardiografické vyšetření srdce, měření krevního tlaku, zprostředkování holter vyšetření
 • Stomatologie - odstranění zubního kamene ultrazvukem, extrakce zubů, plastika dásní
 • Porodnictví a gynekologie, péče o novorozená mláďata, termínovaní doby krytí
 • Anesteziologie - šetrná inhalační anestezie včetně perioperačního monitoringu
 • Chirurgie měkkých tkání
 • Ortopedie - diagnostika a chirurgické rešení ortopedických problémů (operace zlomenin kostí, luxace patelly, ruptura zkřížených vazů, ...), oficiální rtg vyšetření DKK, DLK, OCD z důvodu uchovnění
 • Zobrazovací diagnostika - rtg, usg, echokardiografie
 • Laboratorní diagnostika - biochemické a hematologické vyšetření krve, vyšetření moči, koprologie, cytologie, ...
 • Nonstop pohotovost, hospitalizace a hospitalizační péče o pacienty 24 hod/den
 • Rehabilitace pacientů po operaci, Dornova metoda
 • Výjezdy k pacientům (po telefonické domluvě)

Digitální rentgen

Vysoce kvalitní čtečka digitálních rentgenových fólií je velkým posunem dopředu. Umožňuje nám provést kvalitní RTG vyšetření během několika minut, čímž odpadá zdlouhavé čekání na snímky. 
Nádherně prokreslený obraz lze získat i u malých plazů - na snímku je malý chameleon, u nějž lze vidět i stěnu žaludku.

Ultrazvuk

Ultrazvukový zobrazovací přístroj s dopplerem firmy Ge patří mezi špičku ve svém oboru. Jemně prokreslený obraz nám umožňuje velice přesné vyšetření, čímž můžeme odhalit patologické procesy již v začátcích a to značně zvyšuje šance pacientů na včasnou léčbu a uzdravení. Můžeme posoudit přesný stav močového měchýře, ledvin, prostaty, dělohy, trávícího systému, sleziny, jater a dalších orgánů, včetně odhalení nádorových změn. Velkým pomocníkem je tento přístroj i při vyšetřování velmi drobných zvířat, jako je třeba křeček či chameleon.

Biochemický analyzátor krve

Nový typ špičkového analyzátoru značky FUJI. Hlavní předností tohoto přístroje jsou přesnost a spolehlivost.
Samotná analýza krve trvá pouhých 6 minut, předchází jí však ještě pětimunutové odstřeďování v centrifůze.
Analyzátor je schopen vyšetřit řadu parametrů, od základních (jaterní enzymy, ledvinné parametry, ...) až po speciální testy, jako jsou třeba psí specifická pankreatická lipáza. Výrobce v tuto chvíli uvádí na trh i stanovení psího CRP proteinu (tedy specifického markeru zánětu)!
Image

Hematologický analyzátor krve

Hematolgické vyšetření patří mezi základní laboratorní vyšetření krve. Slouží k identifikaci složení a vlastností krve - stanovení počtu červených krvinek, destiček, bílých krvinek a jejich diferenciálnímu rozpočtu. Kromě primárně krevních onemocnění (např. anémie) napomáhá k diagnostice množství dalších chorob. Hematologické vyšetření děláme na počkání - výsledek je hotový během 10 minut.

Rentgen

RTG přístroj umožňuje zobrazení poruch pohybového aparátu (fraktury kostí, luxace kloubů, spondylóza, DKK, DKL), vyšetření srdce a orgánů dutiny břišní.

Přístroj pro inhalační anestezii

Nový moderní přístroj VETNAR 1100 umožňuje bezpečné vedení inhalační narkózy i při těžkých a dlouhých operacích. Přesné dávkování isofluranu je řízeno termostabilním odpařovačem.

Oscilační pilka

Oscilační pilka je nenahraditelný nástroj při osteotomii (přetětí kosti). Její velkou výhodou je, že jsme schopni přeříznout kost, aniž bychom přeťali okolní měkké tkáně. Oproti běžné chirurgické pile můžeme pomocí výměnitelných nástavců přetnout kost bez zbytečného odpreparovávání okolních tkání. Tím se nejen zkracuje doba operace, ale také minimalizuje operační trauma.

Chirurgická vrtačka

Výhodou této vrtačky je průběžný upínák na vrtáky a hřeby, což umožňujě přesnější a jistější vrtání i zavádění hřebů. Samozřejmostí je možnost sterilizace celé vrtačky.

Souprava na čipování­

Čtečka čipů, aplikátory čipů, Europasy.

EKG

Echokardiografie je rutinní­ součástí­ kardiologické diagnostiky. Umožňuje stanovit různé typy arytmií­, průběh stahů srdce a elektrickou osu srdce. EKG 2000 je připojeno k počí­tači, má databázi nálezů a pomáhá s vyhodnocování­m výsledků.

Oxygenerátor

Pří­stroj nahrazují­cí­ kyslí­kovou bombu. Separuje kyslí­k od ostatní­ch složek vzduchu a odvádí­ ho do pří­stroje pro inhalační­ anestezii.

Zubní­ ultrazvuk

Ultrazvukové ošetření­ zubů je šetrná metoda, při ní­ž ultrazvukové vlny způsobí­ narušení­ struktury zubní­ho kamene a jeho rozpadnutí­. Výsledkem je krásný zdravý chrup (viz sekce "Foto-operace").

Elektrokauter

Elektrokauter nahrazuje skalpel. Řezání­ probí­há pomocí­ elektřiny. Hlavní­ výhodou je koagulace cév v řezu (v mí­stě řezu uzaví­rá cévy, tedy nedochází­ ke krvácení­ - operační­ rána je přehlednější­, zkracuje se tedy i čas operace a minimalizují­ se krevní­ ztráty během zákroku). Po probuzení­ rána bolí­ méně, než když se operuje obyčejným skalpelem. Také hojení­ rány je rychlejší­.

Infuzní­ pumpa

Pří­stroj umožňují­cí­ přesné dávkování­ infuzní­ch roztoků. Nastaví­ se objem a délka aplikace infuze. Toto je velmi důležité u menší­ch pacientů, kde dávkování­ kapání­ infuze podle oka může způsobit převodnění­ organismu a zvracení­. Výborným pomocní­kem je tento pří­stroj také při déletrvají­cí­ch infuzní­ch terapií­ch (např. otrávených zví­řat).

Monitor životních funkcí

Slouží ke sledování zdravotního stavu pacientů zejména v průběhu chirurgických zákroků či v kritických stavech. Monitor využívá k snímání stavu pacienta různé senzory, pomocí kterých lze hodnotit respirační parametry (saturace krve kyslíkem, dechová frekvence), kardiovaskulární funkce (EKG, krevní tlak) a tělesnou teplotu. Je nezastupitelnou součástí vybavení k zajištění bezpečného průběhu anestezie.

Mikroskop

Mikroskop s připojení­m k počí­tači slouží­ k diagnostice parazitóz a k cytologickému posouzení­ fáze hárání­ (a tedy stanovení­ optimální­ho dne pro nakrytí­ fenky). Napojení­ na počí­tač umožňuje ukládat nálezy, ale také zobrazení­ nálezu na monitoru.

Otoskop

Nástroj k podrobnému vyšetření­ uší­ a zvukovodů se sadou nástavců pro různě velké pacienty.

Oftalmoskop

Nástroj pro podrobné vyšetření­ oka včetně oční­ho pozadí­. Vyšetření­ oka prováděné na naší­ klinice je základní­, při odhalení­ vážných problémů spolupracujeme s oční­m specialistou MVDr. Jiří­m Beránkem z Pardubic.

Termopodložka

Podložka s přesně nastavenými teplotami, voděodolným povrchem a chráněným kabelem zabezpečuje bezrizikovou temperaci hospitalizovaných pacientů.

Veterinární­ váha

Přesná váha je podmí­nkou pro vypočí­tání­ přesných dávek léčiv a anestetik. Umí­stění­ váhy a její­ kosmetická příprava naví­c snižuje mí­ru stresu při vážení­.

Horkovzdušný sterilizátor

Horkovzdušný sterilizátor spolehlivě likviduje patogenní­ agens na operační­ch nástrojí­ch. Tí­m je docí­leno minimalizace postoperační­ch komplikací­ ve formě sepse či hnisání­ rány.

Tetovací­ kleště

Tetovací­ kleště k tetování­ štěňat.

Mikromotor s diamantovým kotoučkem

Vysokootáčkový mikromotor s diamantovým kotoučkem a sadou vrtáčků. Uplatnění­ nalezne při šetrném zkracování­ přerostlých zubů hlodavců či při různých operací­ch kostí­.

Centrifugy

Centrifugy k odstředění­ vzorku krve či moče při vyšetřování­ močového sedimentu.

Infuzní­ pumpa

Typ HK-100 vet.
V současné době disponujeme dvěmi pří­stroji tohoto typu. Umožňuje naprosto přesné dávkování­ infuzní­ch roztoků.

Oční­ bruska Algerbrush

Umožňuje unikátní­ a šetrné ošetření­ předevší­m nehojí­cí­ch se rohovkových vředů. Ošetření­ lze provádět u klidných pacientů pouze v lokální­ anestezii oka pomocí­ kapek, pří­padně v krátkodobé sedaci.

Enseal

Enseal - jedná se o formu harmonického skalpelu, který bez použití šicího materiálu rychle a bezpečně uzavírá cévy, což výrazně zkracuje čas operací, snižuje rizika s nimi spojená a urychluje hojení. Např. i doba rutinní kastrace je díky tomuto nástroji zkrácena na polovinu!

Výběr z fotogalerie