VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

PsiÚraz elektrickým proudem

Již při základním vyšetření byla zjištěna apatie, kontakt s okolím byl však zachován a zorničky reagovaly. Srdeční úder byl změněný a na plicích byl slyšet výrazný edém (potvrzen i následným RTG vyšetřením), což ukazovalo na silný zásah elektrickým proudem. V prvních chvílích byl sveden boj o život pacienta a podniknuty kroky vedoucí ke stabilizaci životních funkcí. V tomto fotopříběhu se však budeme zabývat ránou v dutině ústní, způsobenou vstupem elektrického proudu do těla.

Při vyšetření dutiny ústní byly zjištěny popáleniny dolního i horního pysku. Výrazně byla zasažena i pravá dolní dáseň. Tkáň byla bělavá až zčernalá, což je známka hluboké nekrózy (odúmrť tkáně). Zvažovalo se chirurgické odstranění všech zasažených míst, ale vzhledem k celkovému stavu od toho bylo upuštěno.
Vpravo je detailní záběr.
O 5 dní později vše vypadalo mnohem hůř, rozsah nekrózy se zvětšil a začala se víc odhalovat nekrotická část kosti pod dásní obklopující zuby. V tuto chvíli byla indikována chirurgická intervence. Jelikož se však jednalo o fenu určenou k uchovnění, záleželo majiteli na kompletním zachování chrupu. Kontaktovali jsme proto naše spřízněné vývojové oddělení ve spolupracující firmě, od níž jsme měli nový gel určený na ošetření dásní po čištění zubů. Na základě konzultace byl tento gel nasazen i v tomto případě.
9.den byla nekrotická tkáň pysků odloučena a rána byla víceméně celá zhojena. Nekrotická se jevila už pouze kostní tkáň okolo zubů. Paní majitelka navštívila stomatologické oddělení na Veterinární univerzitě v Brně, kde jí i v této fázi doporučili chirurgicky nekrotickou tkáň odstranit. Vzhledem k neskutečným pokrokům, kterých bylo za pomoci aplikace aktivního gelu dosaženo, jsme se s majitelkou dohodli na pokračování stávající léčby. 
15.den znamenal další významný pokrok, protože se začala odlupovat nekrotická kost a pod ní byla krásná zdravá tkáň.
23.den již bylo na dásních patrné pouze začervenání a některé zuby se trochu viklaly, vše ostatní již bylo zahojeno. S postupem času se i zuby upevnily a další léčba nebyla nutná.

Výběr z fotogalerie