VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

PsiChirurgické ošetření zlomenin

V následujícím textu Vám budeme demonstrovat postup chirurgického ošetření zlomenin metodou externí fixace na 2 pacientkách. Shodou náhod měly obě zlomené pravé předloktí - v jednom případě se jednalo o jednoduchou příčnou frakturu, v druhém případě o komplikovanou roztříštěnou frakturu.

Moderní technika nám umožňuje provádět externí fixaci zlomenin rychle, přesně, a s minimální invazivitou - tj. s minimálním poškozením tkáně. Díky mobilnímu rtg přístroji můžeme snímky pořizovat přímo na operačním sále za dodržení přísně aseptických podmínek. To nám umožňuje průběžně kontrolovat, zda je zlomenina reponována do správné osy a určit přesná místa pro zavedení hřebů. Díky digitální rtg technologii je snímek zhotoven během několika minut, což oproti klasickému rentgenu znamená výrazné urychlení procesu a ve výsledku i zkrácení doby operace.
 
PŘÍPAD PRVNÍ - Elis: Elis pronásledovala srnku do kukuřice. Srnka jí v sebeobraně kopla do přední nohy.
Rtg snímek potvrdil frakturu obou kostí předloktí.
Metoda externí fixace spočívá v zavedení hřebů do zlomené kosti a jejich vzájemném spojení akrylátem. Počet hřebů a jejich pozice se určuje dle umístění zlomeniny tak, aby pevně stabilizovaly kost a umožňily rychlé srůstání.
Vzájemná pozice hřebů je fixována velice pevným akrylátem v trubicích.
Elis s fixačním aparátem před popuštěním do domácí péče.


PŘÍPAD DRUHÝ - Schelly: Půlroční fenka výmarského ohaře byla na procházce napadena jiným psem. 
V tomto případě jsme si vytvořili malou operační ránu pro přesnější reponaci kostních fragmentů.
Vřetenní kost po reponaci do původní polohy a fixaci externím aparátem.
Stav po reponaci obou kostí, nyní je již i loketní kost zcela v pozici.
Po zhojení zlomenin byl odstraněn fixační aparát. Na rentgenu jsou opět viditelné dírky po hřebech. Také můžeme vidět kostní nárůstky na povrchu kosti, způsobené tím, že fixační aparát vyruší přirozené zatěžování kosti a ta se množí mírně chaoticky na všech místech, kde při úrazu došlo k poškození kostního povrchu.
Na noze byly vidět 3 malé ranky a mírná deviace osy nohy.
Připravené operační pole.
Zda-li jsou hřeby zavedeny přesně a zlomenina reponovaná do správné osy, kontrolujeme průběžně pomocí rtg.
Kompletní fixační aparát s reponovaným předloktím zobrazen na rtg. 
Rentgenový snímek srostlé končetiny po odstranění hřebů, po kterých zbyly v kosti jen malé tunýlky, které se brzy zacelí.
Rentgenologické vyšetření odhalilo tříštivou zlomeninu obou kostí předloktí s dislokací fragmentů (tzn. v místě zlomu došlo k posunu zlomených konců a tah svalů způsobil jejich vzájemné překrytí).
Stejný snímek jako je vlevo - bílou kresbou je naznačeno, kde se zlomené konce kostí posunuly a překryly.
Na tomto rtg snímku lze vidět zreponovanou vřetenní kost, avšak kost loketní je stále v dislokaci. Proto jsme v tomto případě přistoupili i k její fixaci za použití pomocného stabilizačního zařízení.
Kompletní fixační aparát složený ze tří akrylátových válců.
Snímek o několik měsíců později - přirozeným zatěžováním kosti dochází k její remodelaci, přebytečná kostní tkáň je organismem odbourávána a v zatěžovaných liniích se kost vyztužuje. Díry po hřebech jsou nyní již zřetelně zhojené.

Výběr z fotogalerie