VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

PsiHojení rány po odstranění rozsáhlého nádoru

Lady, 4-letá fenka Yorkšírského teriéra, byla přivedena na naše pracoviště s útvarem  rostoucím přibližně 5 týdnů na levém předloktí. Tou dobou dosahoval útvar velikosti cca 2,5x3 cm. Kompletní klinické vyšetření neodhalilo žádné abnormality. V prvním kroku bylo přistoupeno k tzv. tenkojehelné biopsii útvaru. Jedná se o metodu, při které pomocí tenké jehly získáme vzorek buněk vhodný k cytologickému vyšetření. Buňky můžeme pod mikroskopem identifikovat, což nám usnadní rozhodování, jak razantní postoj k terapii zaujmout. V případě Lady odhalila mikroskopie přítomnost tzv. mastocytů, což jsou buňky nádorového charakteru. Na místě bylo proto chirurgické odstranění útvaru.

 

Rostoucí útvary na kůži není radno podceňovat. Mnoho z nich může mít nádorovou povahu. Jednoduchá metoda, pomocí které lze útvar identifikovat, je tenkojehelná biopsie a následné cytologické vyšetření. Definitivní diagnózu pak potvrdí histopatolog.
Cytologické vyšetření u Lady odhalilo přítomnost mastocytů, diagnóza mastocytom byla tudíž jasná ještě před chirurgickým odstraněním útvaru a jeho odesláním na histologické vyšetření.
Předoperačně byla vyšetřena krev, byly zhotoveny rentgeny hrudníku a provedeno ultrasonografické vyšetření břicha.  Vyšetření neodhalila přítomnost metastáz či jiných abnormalit, Lady tudíž byla vhodným adeptem pro chirurgický zákrok. Vzhledem k velikosti a nádorovému charakteru útvaru (kdy je třeba zajistit, že nádorová tkáň bude vyjmuta celá, s dostatečným okrajem) bylo již předem jasné, že pro překrytí operované tkáně nebude kůže stačit. Následné hojení proto bude vyžadovat součinnost majitelů, kteří budou ránu muset denně převazovat. Majitelé s touto skutečností souhlasili. 

Útvar byl celý odstraněn a odeslán na histologické vyšetření, které potvrdilo, že se jedná o low grade mastocytom. Šance, že kompletní chirurgická excize útvaru bude kurativní, je na štěstí pro Lady vysoká.

K hojení rány byla využita tzv. vlhká metoda pomocí speciálního jodového krytí. Jedná se o síťku napuštěnou jodem, která se po přiložení na ránu nelepí. Jód se postupně uvolňuje a působí léčivě uvnitř rány. Vlhké hojení má velké množství výhod a v dnešní době prakticky zcela překonalo klasické otevřené hojení rány. Mezi jeho výhody patří zejména rychlost (rána se hojí až o 40% rychleji), menší bolestivost (krytí se k ráně nelepí, převazování tak není bolestivé; krytí samo o sobě ránu zklidňuje a snižuje bolestivost), univerzálnost (dá se použít v podstatě pro jakýkoliv druh rány), snížení celkových nákladů na léčbu (zkrácením doby léčby a snížením počtu komplikací). Hojení probíhá za nepřítomnosti vzduchu a výsledkem je rána, která se hojí beze strupu. Výsledek naší snahy a každodenní péče majitelů Lady můžete posoudit na následujících snímcích. Celková doba hojení byla 5 týdnů.

 

Preparace nádoru v oblasti cév a nervů.
Zde již odpreparovaný celý útvar i s dostatečným lemem.
Hojení probíhalo tzv. vlhkou metodou pomocí speciálních jodových sítěk. Majitelé museli ránu každý den převazovat.
Po dobu hojení musela mít Lady límec, aby si ránu nerozlízala.
Poranění cév a nervů by pro Lady mohlo mít závažné klinické důsledky.
Rána byla sešita jen z části, kůže na překrytí celého rozsahu rány nebyla dostatečná.
Výsledek kolektivní práce majitel - veterinář po 5 týdnech.
Zhojená rána brzy obroste chlupy a Lady bude vypadat jako dřív.

Výběr z fotogalerie