VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

PsiTorze nádorově změněného varlete u psa

Pokud se varle nachází mimo šourek, je riziko rakovinného bujení o 30% větší, než u varlete uloženého v šourku. Tak tomu bylo i u Bobíka, jehož varle bylo uloženo v třísle. Zde si nenápadně rostlo až do chvíle, kdy došlo k jeho torzi, čímž se zaškrtil odvod krve. Krev se začala hromadit a prostupovat do okolních tkání. Jelikož je tento stav velmi bolestivý, odmítal Bobík chodit a majitel vyhledal lékařskou pomoc.

Levostranné zduření v třísle.
Oholená a zarouškovaná operační oblast.
Pomocí ultrazvuku se během operace kontrolovala lokalizace cévního přívodu varlete.
Řez varletem. Následné histopatologické vyšetření potvrdilo nádor varlete. Vzhledem k přítomnosti shluků nádorových buňěk uvnitř průsvitu cév je prognóza opatrná.
Zašitá operační rána překrytá "tekutým obvazem."
Vyšetření ultrazvukem potvrdilo, že tento obrovský útvar je 85 mm velké varle (druhé varle bylo naopak atrofické - velikost pouhých 21 mm).
Místo skalpelu používáme elektrokauter, který zastavuje krvácení a tím umožňuje lepší přehlednost operačního pole.
Kulovitý útvar vlevo je varle. Vpravo na něj navazuje provazec cév natlakovaných krví o tloušťce dvou prstů (normálně má být velký jen několik mm).
Druhé varle bylo naopak atrofické - měřilo pouhých 21 mm.

Výběr z fotogalerie