VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

PsiCísařský řez

Pokud to jde, snažíme se o dokončení porodu přirozenou cestou. Tak tomu bylo i u této fenky f. c. retrievera. Porod začal v 1 hodinu ráno - fenka postupně porodila 3 štěňátka. Majitelka nám zavolala v 6 hodin ráno z důvodu nepokračujícího porodu - fenka měla velmi slabé kontrakce.

Rentgenologickým vyšetřením byla zjištěna přítomnost většího počtu štěňat v děloze, žádné štěně nebylo vzpříčené. Taktéž velikost kostřiček na RTG snímku neukazovala na přítomnost enormě velkého štěněte. Proto bylo rozhodnuto, že císařský řez ještě v tuto chvíli nutný není.
Při otevření dutiny břišní jsme zjistili, že pravý děložní roh byl mírně zaškrcen vazem vaječníku a proto nemohla být štěňata za tímto zaškrcením vypuzena ven. To byl tedy i důvod, proč měla fenka slabé kontrakce a proč ani infúze a oxytocin neměly odpovídající účinek. 
Toto zaškrcení také způsobilo, že jedno štěně nebylo dostatečně vyživované a u druhého byl pravděpodobně snížen odtok krve pupečníkem a bylo celé vodnaté (viz poslední snímek).
Ačkoli se většina chovatelů domnívá, že všelékem na slabé kontrakce je aplikace oxytocinu, tato domněnka je již v dnešní době vyvrácena. Nejčastější příčinou slabých kontrakcí a zastaveného porodu je nedostatek vápníku v krvi. Při vyčerpání vápníku v krvi se děloha přestává stahovat, a to i přes dostatečnou hladinu oxytocinu. Aplikace oxytocinu může naopak v tuto chvíli způsobit zaplavení receptorů dělohy a kontrakce naopak ještě snížit.
Z toho důvodu byla pacientce nejprve zavedena infúze s vápníkem a glukózou, která způsobila přirozené silné kontrakce. Do půl hodiny fenka sama porodila 2 štěňátka. Následně stahy slábly, proto byl aplikován i oxytocin. Nastoupily kontrakce a během následující hodiny bylo pracně porozeno ještě jedno štěně. Z důvodu trvání porodu a nízké odezvy na podávání medikamentů bylo rozhodnuto přistoupit k císařskému řezu.
Snímek spokojené maminy chvilku po operaci. Lze vidět operační ránu, kterou kvůli sajícím šťěňátkům lze krýt pouze roztokem Novikovu.
Atypický vývin těchto dvou štěňat byl pravděpodobně způsoben zaškrcením děložního rohu vaječníkovým vazem. Došlo tak nejspíše k snížení přívodu živin a ztížení odtoku žilní krve pupeční šňůrou. Edematózně prosáklé štěně má kostru normální velikosti, proto na RTG snímku nebylo možné odhalit přítomnost takto zvětšeného jedince. Toto štěně by nebylo schopno projít porodními cestami, proto byl v tomto případě císařský řez jediné možné východisko.

Výběr z fotogalerie