VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

PsiOperace kolene I - luxovaná čéška

V dolní části kosti stehenní je žlábek, ve kterém klouže malá kůstka, zvaná čéška. Někdy však čéška ze žlábku vyskakuje - může se to stát po úrazu, ale ve většině případů je to způsobeno špatně vyvinutým žlábkem - velmi častý je tento problém například u yorkshirského teriéra. Toto vyskakování způsobuje bolesti, postupně se zhoršuje a často vede k prasknutí zkříženého vazu, o čemž bude pojednáno v druhém díle.

Pohled na kolenní kloub z boku - nahoře kost stehenní, dole kost holenní a lýtková. Vpředu (tedy na obrázku vlevo) jsou vazy, které udržují čéšku ve žlábku.
Pohled shora - po odklopení horního vazu spatříme čéšku ve žlábku. Pro názornost je vše schématicky zobrazeno na obrázku vpravo.
Schématické vyobrazení vyskakování čéšky, když je žlábek hodně mělký.
Pohled na čéšku na průřezu (žlutá šipka) a zespodu. Na průřezu je krásně kulatá. Při pohledu zespodu vidíme nepoškozenou čéšku pokrytou vrstvou chrupavčité tkáně, která umožňuje hladké bezbolestné klouzání.
Znázornění obrušování při vyskakování čéšky na modelu.
Podle stavu chrupavky žlábku volíme další postup. Pokud je chrupavka v dobrém stavu, provádíme vyříznutí povrchové části diamantovým kotoučkem. Při výrazných deformitách přistupujeme k vyfrézování žlábku - obě varianty jsou popsány dále.
Vyříznutí povrchové části s intaktní chrupavkou.
Koleno operováno druhým způsobem.
Zelená šipka ukazuje na vyfrézovaný prohloubený žlábek. V něm již bude čéška pevně ukotvena.
Pacient po operaci ještě stále napojen na okruh inhalační anestezie a na monitorovací přístroje.


Toník (na snímku) je jedním z těch, co nožičku zatěžují již 2 dny po operaci.
Dalším anatomickým problémem vedoucím k přeskakování čéšky je umístění drsnatiny na kosti holenní. Čím víc je drsnatina na vnitřní straně kosti holenní, tím víc to nutí čéšku vyskakovat. 

Na obrázku je zdravé koleno:
ČERVENĚ: čéška
ZELENĚ: sval upínající se na čéšku
MODŘE: vaz mezi čéškou a drsnatinou kosti holenní
Chirurgické řešení tohoto problému spočívá v odříznutí nesprávně umístěné drsnatiny a její následné připevnění na správné místo.


Po repozici fixujeme drsnatinu pomocí hřebu (obr. vpravo).Snímky dole: Černě je vyznačena spojnice sval-čéška-drsnatina. Žlutá čára je protažení osy svalu, čímž získáme Q-úhel (vyznačen modrou čárkou).
Na snímku vlevo dole je zobrazen stav před operací - dolní černá přímka vede do míst, kde se nacházela drsnatina před jejím přesunutím. Můžete vidět, o kolik je větší Q-úhel (modrá přímka) oproti stavu po operaci na snímku vpravo dole.Velký Q-úhel (modrá čára). Vlevo je schématicky nakresleno, jak napnutý sval a vaz působí jako tětiva luku a tlačí čéšku ve směru červené šipky.
Po odklopení postranního vazu vidíme čéšku - malou oválnou kost. Na stehenní kosti vidíme žlábek, ve kterém je čéška fixována jedním horním, jedním dolním a dvěmi postranními vazy.
Schéma - modrá šipka ukazuje čéšku, červená šipka žlábek, zelená šipka postranní vaz.
Následky vyskakování: jakmile čéška jednou vyskočí, dojde k naprasknutí postranního vazu (zelená šipka). Tím se vaz povolí, což má za následek častější vyskakování čéšky. Dochází k obrušování okrajů žlábku (červená šipka) a k obrušování samotné čéšky. Ta ztrácí svůj na průřezu kulatý vzhled a tedy už ani sama o sobě nezapadá hezky do žlábku. To vede zase ke zvýšení vyskakování čéšky. U pokročilých případů čéška vyskakuje při každém ohnutí kolene, tedy při každém kroku. Někdy dokonce zůstává čéška permanentě mimo žlábek, což vede k nestabilitě celého kolenního kloubu (viz Operace kolene II).
Schéma obroušené čéšky - zelená šipka ukazuje na zbytek chrupavky, modrá šipka na místo, kde už chrupavka není a je tam jen obroušená kost. Přesně tento pohled uvidíte na snímku z operace.
Kontrola spodní plochy čéšky. Pod pinzetou vidíte obroušení až na krvavý střed kostěnného základu čéšky, jak to bylo znázorněno na schématu nad tímto snímkem.
Vyříznutí povrchové části s intaktní chrupavkou.
Následně zpětně vložíme povrchovou část s chrupavkou.
Detailní záběr operační rány. Uzávěr je proveden svorkami. Stříbrný aluminiový nástřik zabraňuje pronikání baktérií do rány.
Pacient 2 hodiny po dokončení operace. 
Rekonvalescence po zákroku je relativně jednoduchá. Žádné rozcvičování není potřeba. Hlavní je alespoň trochu omezit skákání a zabránit dovádění s ostatními pejsky. 
Taktéž chození do schodů je nevhodné. 
Pejsek začne nožičku zatěžovat dle vlastního prahu bolesti. Jsou pejsci, kteří již po dvou dnech na nožičku chodí a za dalších 10 dní již nejde pozorovat kulhání, citlivější jedinci mohou nožičku lehce odlehčovat i po měsíci.
Špatné uložení drsnatiny se dá vyjádřit Q-úhlem, což je úhel mezi osou svalu upínajícího se na čéšku a vazem vedoucím od čéšky k drsnatině kosti holenní.
Na obrázcích je znázorněn oranžově. Čím je Q-úhel větší, tím víc to nutí čéšku vyskakovat. Na obrázku je vlevo zdravé koleno, vpravo je koleno se špatně umístěnou drsnatinou a tedy s velkým Q-úhlem nutícím čéšku vyskakovat směrem do leva.
Odříznutí provádíme šetrně pomocí oscilační pilky, která minimalizuje poškození měkkých tkání.
Hřeb zavedený do reponované drsnatiny.
Q-úhel minimalizovaný chirurgickým zákrokem 
- nyní již čéška není tlačena ven ze žlábku.

Výběr z fotogalerie