VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

PsiOperace kolene II - ruptura zkříženého vazu

Na naší klinice se snažíme držet krok s aktuálními poznatky veterinární medicíny - proto se účastníme řady odborných seminářů. Díky tomu můžeme lidem zodpovědně nabídnout možnosti řešení problémů. 

V tomto článku se dočtete o následcích ruptury předního zkříženého vazu a o jedné z chirurgických metod řešících tento problém.
Pohled na kolenní kloub zepředu.
Popis struktur na obrázku:
- nahoře je kost stehenní
- dole kost holenní a lýtková. 
- proti nechtěnému pohybu do boku je kloub zpevněn postranními koleními vazy. 
Pohled na kolenní kloub z boku vysvětluje, proč jsou vazy v tomto kloubu tak důležité. Kloubí se tu totiž plochy, které do sebe vůbec nezapadají. Při prasknutí předního zkříženého vazu se hlavice stehenní kosti sesmekává a obrušuje kloubní chrupavku o kost, což má za následek eroze a zánět kloubních povrchů.
RTG snímek zdravého kolene.
Na RTG snímku vpravo je dlouhodobě nestabilní koleno, na němž proběhla řada patologických změn. 
Moderní sutura - silonová vlákna uchycená uvnitř velké kovové jehly. Na snímku je dvojité vlákno, používané u těžkých pacientů.

Jednou z metod nahrazení zkříženého vazu je vnější fixace pomocí sutury.
K této stabilizaci používáme moderní silonová vlákna zobrazená na horním snímku. Tato vlákna nedráždí, lehce kloužou a jsou velice pevné.
Na některých pracovištích se ještě stále používají mersilenová vlákna (na snímku v pravo), která sníží náklady na operaci až o 800 Kč. Na naší klinice však tento levný matriál nepoužíváme, protože více dráždí, svou strukturou zvyšuje riziko bakteriální kontaminace a hlavně není tak pevný, jako silonová vlákna. Na snímku vpravo je přetržené vlákno z kolene labradora, který vyhledal naší pomoc po nezdařené operaci.
Několik příkladů prasklého vazu. Na tomto snímku je pohled na celé koleno, na snímku vpravo je přiblížen prasklý vaz.
Největší námi operovaný pacient vážící 47 kg. I přes vysokou hmotnost a velmi živý temperament dopadla stabilizace kolene metodou vnější fixace výborně. Na dalších 3 snímcích je zachyceno jeho koleno.
Detail prasklého vazu.
Operace krok za krokem: pacient napojen na inhalační anestezii, tělo zarouškované, konec končetiny omotán elastickým obinadlem (následně je bandáž pro jistotu připevněna náplastí a povrch bandáže i náplasti vydesinfikován). Celé operační pole se pečlivě očistí desinfekcí.
Schéma vnější fixace kolene. Sutura je vedena skrz vyvrtaný otvor v kosti holenní, následně protažen pod čéškovým vazem a zachycen o sezamskou kost stehenní kosti.
(obrázek použit s laskavým svolením firmy Meditools)
Zavedené fixační vlákno.
Zmáčknutí trubičky na 3 místech pomocí speciálně upravených kleští zajišťuje pevnou fixaci konců vlákna.
Snímek po operaci. Doba, než začne nohu používat, je značně individuální - například tento pacient začal na nohu došlapovat již třetí den po zákroku.
Detailní pohled na zkřížené vazy - jsou to ony spletené provazce uprostřed snímku.
Tyto vazy stabilizují koleno proti předozadnímu posunu.
Následek takovéhoto odírání je artróza a eroze kloubní chrupavky. Kost navíc na toto dráždění reaguje tvorbou osteofytů (kostěnných výrůstků), které celý stav ještě zhoršují. Níže je snímek takto postiženého kolene z naší praxe.
RTG snímek kolene s chronickými změnami způsobenými nestabilitou kloubu (změny jsou na dalším snímku znázorněny šipkami a popsány).
- žlutá šipka ukazuje roztřepený zbytek zkříženého vazu (na snímku jde vidět díky tomu, že se do něj ukládá vápník). V tu chvíli začíná mineralizovaný zbytek vazu působit jako kamínek v botě, způsobující bolest a zánět.

- červené šipky ukazují na kostěnné výrůstky a rozedřený povrch kloubní chrupavky.
Trubička z chirurgické oceli, pomocí níž se spojují konce sutury. Místo uzlení se vlákna provléknou trubičkou, která je následně zmáčknuta speciálními kleštěmi, čímž se vše zafixuje.
Zelená šipka ukazuje na prasklý zkřížený vaz.
Pohled do kolenního kloubu - přetržený vaz vytvořil na volném konci vazivovitou bulku velikostí i barvou připomínající menší kukuřičné zrno.
To samé koleno po odstranění zbytků předního zkříženého vazu. Na výřezu vpravo ukazuje žlutá šipka zachovalý zadní zkřížený vaz.
Pohled do kolene s rupturou vazu. Následuje pečlivé vyčištění, výplach a uzávěr kloubního pouzdra.
Vyvrtání otvoru v holenní kosti.
Navlíknutá trubička z chirurgické oceli, která nahrazuje uzel.
Pohled na dokončenou vnější fixaci pomocí sutury.

Výběr z fotogalerie