VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

PsiVýhřez slzné žlázy

Třetí víčko u psa lze pozorovat jako trojúhelníkovou blanku ve vnitřním koutku oka. Na ploše přiléhající k oku je uložena tzv. Harderova žláza, ve které se tvoří 30-60% veškeré produkce slz. Slzy slouží ke zvlhčování rohovky a omývání případných drobných nečistot, které ulpí na rohovce. V neposlední řadě obsahují antibakteriální složky (lysozym, imunoglobuliny), které se podílejí na imunitní obraně oka. Z těchto důvodů je nutné žlázu zachovat.

V případě, že dojde k vyhřeznutí žlázy, je nutné co nejdříve navštívit veterinárního lékaře, který posoudí její stav a určí možnosti ošetření. Ponechá-li se Harderova žláza bez ošetření, dochází k jejímu vysychání a poškozování, které může být nevratné. Zastaralou metodou je odstranění žlázy. Vzhledem k výše uvedenému významu Harderovy žlázy se od tohoto zákroku upustilo, neboť trvalým následkem je vznik syndromu suchého oka a nutnost jeho celoživotní ošetřování. Současnou metodou volby je tzv. "pocket case" technika, která je popsaná níže v článku.

Před operací.
Pomocí očního rozvěrače se zeširoka otevřela oční štěrbina. Na okraje třetího víčka byly založeny fixační stehy a víčko se odchlípilo, čímž se vizualizovala postižená slzná žláza.
Žlutá linie vyznačuje průběh prvního řezu ve spojivce nad žlázou. Během operace je nutné počínat si co nejšetrněji, aby nedošlo k poškození žlázy či poranění rohovky oka.
První uzlík sutury se zakládá na vnější ploše třetího víčka, aby nedocházelo k dráždění rohovky.
K zákroku se používají speciální mikrochirurgické nástroje a vstřebatelný šicí materiál, který se po několika dnech rozloží.
Pohled na dokončený zákrok s reponovanou žlázou se zachováním její funkce.
Repozice žlázy byla provedena tzv. „pocket case“ technikou, kdy se vedou dva rovnoběžné řezy spojivkou nad a pod vyhřezlou žlázou.
Opatrnou tupou preparací měkké tkáně se vytvoří kapsa, do které se žláza následně schová, a volné okraje spojivky se přišijí k sobě. Šipka směřuje k druhému řezu vedoucímu pod vyhřezlou žlázou.
Volné okraje vytvořené kapsy se sešívají nad vyhřezlou Harderovou žlázou, která se tímto postupně vnořuje do měkké tkáně třetího víčka.
Poslední uzlík je opět umístěn na vnější plochu třetího víčka.
Oko krátce po zákroku. Pooperační péče spočívá v aplikaci očních kapek s protizánětlivou a antibiotickou složkou a pomocí ochranného límce zabránit traumatizaci oka.

Výběr z fotogalerie