VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

PsiKost uvízlá v jícnu

Amy dorazila na pohotovost v nočních hodinách s úporným dávením. Rentgenologickým vyšetřením jsme prokázali přítomnost kosti uvízlé hluboko v jícnu, v blízkosti srdeční báze. Majitel nechtěl být referován na pracoviště disponující flexibilním endoskopem, proto jsme uvedli pacientku do celkové anestezie a pokusili se kost vyjmout sami.

operace-65_Spolknuta_kost_uvizla_v_hrudniku.jpg
V úvahu přicházela dvě možná řešení. Thorakotomie (otevření hrudního koše), což je značně invazivní zákrok komplikovaný přítomností srdce, velkých cév a nervů nacházejících se v okolí uvízlé kosti. Druhou variantou byl přístup do jícnu při jeho průchodu přes krk. Tato varianta je mnohem méně invazivní, avšak limitována řadou faktorů (vzdálenost kosti od vstupu do hrudníku, doba trvání problému a tvar kosti). Tato druhá varianta je stručně znázorněna na obrázku - srdce znázorňuje červený ovál, řez do jícnu v oblasti krku značí fialová čára, zelená linka ukazuje průběh jícnu.
operace-65_Spolknuta_kost_uvizla_v_hrudniku-2.jpg
Přístup do jícnu se provádí řezem v boční části krku, co nejblíže hrudníku. Je třeba se vyvarovat krční tepně a žíle. Na snímku je již připravené operační pole.

operace-65_Spolknuta_kost_uvizla_v_hrudniku-4.jpg
Právě opatrný přístup je při manipulaci s kostí v jícnu nejdůležitější. Jícen je velmi náchylný k tvorbě striktur (místním zúžení a zjizvení), které se mohou projevit až několik týdnů po zákroku a mohou způsobit problémy s polykáním, dávení až nemožnost přijímat krmivo.
operace-65_Spolknuta_kost_uvizla_v_hrudniku-6.jpg
Kost již uchopená v dutině ústní.
operace-65_Spolknuta_kost_uvizla_v_hrudniku-8.jpg
Jak mohla Amy spolknou takto velkou a ostrou kost, nad tím zůstává rozum stát.
operace-65_Spolknuta_kost_uvizla_v_hrudniku-1.jpg
RTG snímek, na kterém je patrná kost znázorněna červeným oválem. Přímo pod kostí se nachází průdušnice (černá trubice) a pod ní srdce (šedý objekt). Naměřená vzdálenost potřebná pro dosažení kosti přes krk byla 21 cm, což je při velké dávce štěstí ještě zvládnutelné.
operace-65_Spolknuta_kost_uvizla_v_hrudniku-3.jpg
Otvorem v jícnu jsme prostrčili nejdelší pean směrem k zaseknuté kosti. Vzdálenost byla opravdu na hraně, protože jsme na ni dosahovali jen tak tak. Následovaly komplikované pokusy o uchopení a povytažení kosti (kost je potřeba uchopit velice pevně, přitom se však nesmí poranit sliznice jícnu). Vše se dělá jen pohmatem, naslepo. Kost byla navíc pokrytá syrovým masem, ze kterého pean sklouzával.
operace-65_Spolknuta_kost_uvizla_v_hrudniku-5.jpg
Kost se nám podařilo posunout až do místa, kde jsme měli vytvořený otvor do jícnu. Z důvodu minimalizace poškození jícnu jsme se rozhodli kost vytáhnout skrz dutinu ústní.
operace-65_Spolknuta_kost_uvizla_v_hrudniku-7.jpg
Takto vypadala kost po vytažení.
operace-65_Spolknuta_kost_uvizla_v_hrudniku-9.jpg
A tady už Amy se zašitou ránou po operaci při propouštění do domácí péče. Hlavní podmínkou domácí léčby bylo podávání tekuté stravy v následujících 14 dnech. Po dobu čtyř měsíců se u Amy neobjevily žádné problémy s polykáním. Lze tedy již předpokládat, že se operace zdařila bez trvalých následků.

Výběr z fotogalerie