VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

KočkyFeLV a FIV (virus kočičí leukémie a imunodeficience)

FeLV (feline leukemia virus, virus kočičí leukémie) a FIV (feline imunodeficiency virus, virus kočičí imunodeficience) jsou častá virová onemocnění, postihující v průměru 2-3% populace koček. Stejně jako HIV virus způsobující u lidí AIDS, patří FeLV a FIV do skupiny retrovirů. Retroviry mají schopnost včlenit se do hostitelské DNA, čímž se stávají dokonale skrytými a chráněnými před imunitním systémem postiženého jedince. I z toho důvodu zatím není znám způsob, jak infikované jedince zcela vyléčit. Zdravotní komplikace retrovirových infekcí jsou ve velké většině případů fatální. Naštěstí však existují možnosti, jak nakažené jedince identifikovat a ty zdravé chránit. I díky tomu prevalence onemocnění v posledních 20 letech klesá. V následujcím textu se blíže seznámíte s onemocněním FeLV, většina faktů však platí i pro FIV.
FeLV pozitivní jedinci jsou zdrojem nákazy pro kočky ve svém okolí. Virus se šíří slinami, oronasálními sekrety, močí, trusem, mlékem. K přenosu z kočky na kočku dochází nejčastěji při pokousání. Nicméně jakákoliv forma blízkého kontaktu (společná péče o srst, sdílení misek, záchodků, aj.) je vysoce rizikovým faktorem pro přenos infekce. Virus se šíří také z matky na koťata, ať už transplacentnárně, či mateřským mlékem. Ve vnějším prostředí je virus velmi nestálý, nepřežívá déle než pár hodin.

Koťata a mladí jedinci jsou obecně k infekci náchylnější, než jedinci dospělí. Většímu riziku infekce podléhají venkovní kočky, jejichž volný pohyb a kontakt s kočkami s neznámým zdravotním stavem je nekontrolovatelný. Zejména pak nekastrovaní kocouři, kteří mají tendenci k teritoriálnímu chování a bojům, jsou významným zdrojem infekce pro ostatní. O důvod více, proč nechat Vašeho kocoura kastrovat!
c_felv_two_cats_licking.jpg
Jak zjistit, jestli je kočka nakažená? Variant existuje více. Na našem pracovišti běžně využíváme tzv. SNAP test, který detekuje přítomnost antigenu v krvi. Vyšetření je vysoce spolehlivé a výsledek je znám během 10 minut. V ideálním případě by se na FeLV/FIV měly testovat všechny kočky. Nejlepší prevencí pro zabránění šíření infekce je totiž izolace nakažených jedinců od zdravých. Kdy je ale vhodné nechat otestovat zrovna tu Vaší?
 • pokaždé, když si pořídíte novou kočku (i kdyby měla být čistě domácí a bez kontaktu s dalšími kočkami - pokud je již nakažená, může to mít pro ní mít závažné zdravotní důsledky; navíc zde stále existuje možnost, že se do kontaktu s jinými kočkami dostane)
 • pokaždé, když Vaše kočka přijde do kontaktu s FeLV/FIV pozitivní kočkou nebo kočkou s neznámým infekčním statusem, zvlášť došlo-li mezi nimi k pokousání (test je vhodný udělat 30 dní (FeLV) nebo 60 dní (FIV) po možném nakažení, neboť v časné fázi může být falešně negativní.)
 • před vakcinací proti FeLV
 • je-li Vaše kočka nemocná (ať už jí trápí "jen" průjem, špatná kvalita srsti, ztráta váhy či zánět dásní... Prakticky každé onemocnění může být důsledkem imunosuprese u kočky nakažené retrovirem.)
cat-vaccination-1-of-1-7-1800x671.jpg
feline-leukemia-virus-cats.jpg
FeLV pozitivní kočky mohou dlouho setrvávat ve stavu latence, tedy neprojevovat žádné klinické příznaky. Jejich zdravotní stav se však s postupem častu začne progresivně zhoršovat. Virus ovlivňuje tělo mnoha způsoby, zejména pak útlumem funkce imunitního systému. FeLV je nejčastější příčinou vzniku nádorů - lymfomů, leukémií a hematologických změn. Se sníženou funkcí imunitního systému se kočka stává náchylnou k jakékoliv infekci. I běžné patogeny, které u zdravé kočky klinické onemocnění nevyvolají, mohou mít u kočky nakažené FeLV fatální důsledky. Mezi typické klinické příznaky patří ztráta chuti k jídlu, hubnutí, zhoršená kvalita srsti, zvětšené mízní uzliny, zvýšená tělesná teplota, bledé sliznice, záněty dásní (gingivitis) a dutiny ústní (stomatitis), perzistentní průjem, zvracení, aj. FeLV pozitivní kočky často špatně reagují na terapii.
steps.jpg
Jak již bylo řečeno, žádná léčba, která by již nakaženou kočku zbavila infekce, neexistuje. Na trhu však existují léky, které mohou snížit množství viru v krevním řečišti, omezit jeho vylučování a podpořit imunitu. Nicméně jejich použití je nemalá finanční zátěž a nemusí spolehlivě fungovat u každého jedince. Terapie FeLV/FIV pozitivních koček je proto omezená pouze na symptomatické použití léků (např. antibiotik při bakteriálních infekcích, antiparazitik při parazitárních infekcích aj.) Nejlepší prevencí proti nákaze je proto identifikace a následná izolace nakažených koček. Další možností je použití vakcíny proti FeLV. Tato vakcinace je nepovinná, ale jistě doporučitelná u všech koček žijících v rizikovém prostředí. Vysoce doporučitelné je také očkování koťat, neboť mláďata jsou k infekci náchylnější a často nevíme, do jakého prostředí se v budoucnu dostanou. S vakcínou je možné začít již v 8. týdnu věku, revakcinace následuje za 3-4 týdny. Na pravidelné očkování se poté chodí každý rok. Před vakcinací je nutné kočku otestovat, zda již není FeLV/FIV pozitivní. Očkování má smysl pouze u zdravých jedinců.
MÁME DOMA FeLV/FIV POZITIVNÍ KOČKU

Jak již bylo řečeno, i nakažené kočky nemusí dlouhou dobu projevovat žádné klinické příznaky. Podle různých studií je průměrný věk života u kočky infikované FeLV 5 let. Kvalitní péčí však můžeme i takové kočce zajistit plnohodnotný život po mnoho let. FeLV/FIV samo o sobě by proto nikdy nemělo být důvodem k euthanasi! Jak se tedy o FeLV/FIV pozitivní kočku starat?

 • Pozitivní kočky by měly být chovány čistě "indoor" a izolovány od ostatních koček (z důvodu zabránění šíření infekce).
 • Měly by být krmeny kvalitní, vyváženou dietou (nedoporučuje se skrmovat syrové či mléčné výrobky, neboť u nich hrozí riziko nákazy parazitárními či bakteriálními původci. Nezapomínejte, že FeLV/FIV pozitivní kočky jsou potencionálně imunosuprimované a i běžné patogeny u nich můžou způsobit klinické onemocnění.)
 • Měly by mít tzv. "obohacený životní styl", aby nepodléhaly stresu, který u nich může být spouštěčem jakéhokoliv onemocnění. Rozumí se tím dostatek pohybu a aktivit v průběhu dne, dostatek záchodků, napájecích míst, aj.
 • Měly by být chráněny proti vnějším i vnitřním parazitům (v 1-3 měsíčních intervalech, dle typu parazitů a používaných preparátů.)
 • 1-2x/rok by měly chodit na preventivní prohlídky k veterináři, který může kvalitním klinickým vyšetřením podchytit rozvoj různých onemocnění včas. Zvláštní péči je třeba dbát na onemocnění dutiny ústní.
 • 1x/rok je doporučitelné vyšetřit krev, neboť u pozitivních koček je vysoké riziko hematologických i biochemických změn.
 • Vhodné je také každý rok provést koprologické vyšetření trusu, neboť existují parazité, kteří vyžadují speciální odčervovací schémata; to samé platí pro vyšetření moči, kdy je vhodné v případě podezření na bakteriální zánět močových cest provést kultivaci.
 • Pozitivní kočky by měly být kastrovány. Kastrace omezí přenos infekce na potomky, sníží stres spojený s estrem a pohlavním chováním, kastrované kočky se také méně toulají a nechovají se teritoriálně (nebojují). Kastrace je na místě samozřejmě pouze u zvířat, která jsou klinicky zdravá.
 • Očkování pozitivních koček je diskutabilní. Nedoporučuje se používání živých vakcín, neboť by mohly u imunosuprimovaných jedinců vyvolat onemocnění. Při použití atenuovaných vakcín je však riziko minimální a kočku chrání před různými patogeny (dle typu použité vakcíny). Vždy je třeba zvážit individuální rizika. Stejně jako u preventivních chirurgických zákroků však platí, že očkovat by se měly pouze kočky bez příznaků klinického onemocnění.
 • Antiretrovirová terapie - jak již bylo zmíněno, nevyléčí virus, ale může potencionálně prodloužit život a zvýšit jeho kvalitu. Používají se různé imunomodulační léky, např. kočičí či humánní interferony.
Jelikož kočky infikované FeLV/FIV jsou pro nás v ordinaci prakticky denním chlebem, rozhodli jsme se měsíc říjen věnovat osvětě majitelů a testování Vašich koček za zvýhodněnou cenu! Každý, kdo si u nás nechá v říjnu otestovat kočku na tato závažná onemocnění, dostane 20% SLEVU! :-) K vyšetření stačí odběr malého množství krve. Buďte zodpovědní - vyšetřením Vaší kočky můžete zachránit nemálo dalších životů.

Výběr z fotogalerie