VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

KočkyTrepanace lebky u kočky střelené diabolkou

Na to, že je Ouško postřelená diabolkami, jsme přišli vlastně jen náhodou. Oušce se rozhodli pomoci z útulku jedni hodní manželé. Už tou dobou měla vážnou, nehojící se nekrózu ušního boltce, kvůli které jsme byli nuceni ucho amputovat. V průběhu 14 dní po operaci se však rána stále nehojila, postupně se přeměnila na obrovská ložiska naplněná hnisem. Obávali jsme se, že by se mohlo jednat o nádorové onemocnění, proto jsme přistoupili k rtg vyšetření. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že má v sobě Ouško střelené 3 diabolky.

Jedna z diabolek byla volně v dutině břišní, druhá v oblasti spinózních výběžků hrudních obratlů a poslední v lebce. U většiny postřelených zvířat se diabolky opouzdří a nemusí nutně způsobovat zdravotní komplikace. Problémem může být uvolňování olova do organismu, které působí toxicky. V případě Ouška diabolka v lebce zapříčinila postupnou, nehojící se nekrózu ucha.
Z dorsoventrálního snímku lebky bylo možné určit, že se diabolka nenachází v mozkové části lebky. Nebyli jsme si však zcela jistí, zda se nachází v očnici, v čelní dutině, či na přechodu očnice a čelní dutiny.
Rtg snímek nám potvrdil, že objekt uchopený peanem je opravdu diabolka. Následovalo několik pokusů diabolku vyjmout, nicméně tyto pokusy byly neúspěšné. Pokračovali jsme proto dalším rtg vyšetřením.
Pohled do nitra lebky. Diabolka byla skutečně vrostlá do přepážky mezi očnicí a čelní dutinou. Na tomto snímku je ještě zakrytá přerostlou kostí.
Výsledek mravenčí práce - spousta maličkých fragmentů, 1 poničená diabolka a 2 celé  diabolky vyjmuté z dutiny břišní a oblasti nad páteří.
Ouško na konci šestihodinového zákroku, před probuzením se z anestezie.
Pooperační každodenní péče o rány trvala 6 týdnů.
Rozhodli jsme se pro chirurgickou extrakci všech diabolek, kterými byl Ouško postřelen. Nejdříve bylo třeba přesně lokalizovat diabolku v lebce a na základě toho navrhnout operační postup.
Po uvední Ouška do celkové anestezie jsme přistoupili k pokusu vyjmout diabolku podél oka. Do očnice jsme zavedli pean, uchopili do něj vytypovaný objekt v očnici a provedli rtg vyšetření, zda opravdu držíme diabolku.
Jak jsme se obávali, diabolka byla zarostlá pevně do kosti a docházelo pouze k odštipování fragmentů. Nyní už bylo jasné, že se trepanaci lebky nevyhneme.
Po odstranění kostního překryvu lze vidět tělo diabolky. To se podařilo vyjmout, následovalo však zdlouhavé odstraňování všech drobných fragmentů, které se nacházely v očnici a v tuku podél optického nervu. Postup byl velice zdlouhavý, bylo potřeba zhotovit 12 dalších rtg snímků, než se podařilo postupně lokalizovat a vyjmout všechny drobné úlomky.
Závěrečný rtg snímek potvrzující kompletní odstranění úlomků. I malá střepinka by nadále mohla uvolňovat olovo a působit toxicky.
Za 2 dny se dostavila komplikace v podobě kumulace plynů v podkoží hlavy. S tímto jsme od začátku víceméně počítali, neboť čelní dutiny jsou propojeny s dýchacími cestami. Oušku byla proto zavedena permanentní kanyla na odvod vzduchu z podkoží. Operační rány na zádech, břichu a čele se nadále hojily standardním způsobem, hojení amputovaného ucha probíhalo o něco pomaleji.
Ouško musela být celkem 42 dní pod antibiotickou clonou. Výsledek však stál za to.

Výběr z fotogalerie