VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

KočkyKastrace kočky

Kastrace koček patří mezi rutinní zákroky veterinární praxe. Na našem pracovišti nabízíme jak pro kočky, tak pro kocoury 3 varianty, které se liší typem použité anestezie a tudíž i cenově. Majitelé si tak mohou pro své svěřence vybrat formu, která jim bude vyhovovat nejlépe. V následujícím textu je popsán postup kastrace kočky v inhalační anestezii, která v současné době patří mezi nejšetrnější a nejbezpečnější. V rámci předoperačního vyšetření navíc nabízíme každému pacientovi možnost vyšetřit základní biochemický panel krve, čímž se rizika spojená se zákrokem zcela minimalizují.

Zákrok začíná manuální fixací kočky a oholením předloktí pro možnost zavedení nitrožilní kanyly. Naprostá většina pacientů (snad s výjimkou zdivočelých koček) zavedení kanyly při vědomí toleruje. Aplikace sedativ a dalších léků nitrožilně umožňuje použít jen minimální dávky, které jsou tak pro organismus velmi šetrné.
Nitrožilně se aplikují sedativa a anestetika v rámci tzv. premedikace. Jejich dávky jsou minimální a slouží pouze ke krátkodobému přispání pacienta, během kterého je zaintubován a napojen na dýchací okruh.
Zavedení endotracheální kanyly (intubace) v praxi. Ta nám zajistí průchodnost dýchacích cest a napojení na okruh inhalačně-anestetického systému. Anestezie je vedena směsí Isofluranu a O2.
Současně probíhá příprava operačního pole, které se musí oholit a sterilně připravit pro zarouškování.
Před vlastním zákrokem také jednorázově aplikujeme depotně působící antibiotika a léky tlumící nauzeu a zvracení.
Řez kůže provádíme elektrokauterem. Je to přístroj využívající průchodu elektrického proudu k zahřátí malého hrotu, který řeže. Výhodou je zástava krvácení v místě řezu, přehlednější operační pole a menší pooperační bolestivost.
Nyní již otevřená dutina břišní.
Ke každému vaječníku vedou cévy, které je třeba před jejich přerušením podvázat. K podvazu používáme dvojitou ligatru vstřebatelného šicího materiálu.
Před uzavřením dutiny břišní vždy znovu kontrolujeme, zda byly vaječníky odstraněny celé. Vaječník je kulovitý útvar uprostřed snímku.
Způsob šití kůže volíme na základě zhodnocení více kritérií (zda žije jedinec v bytě či venku, kolik má podkožního tuku, jakou majitel zajistí pooperační péči, atd.). Rádi používáme svorečky z chirurgické oceli, protože se rána lépe hojí. Na druhou stranu je může zvíře relativně snadno odstranit jazykem. Proto např. u této pacientky byla použita kombinace svoreček a stehů, což kombinuje výhodu obou metod.
Další z mnoha výhod inhalační anestezie je nesporně fakt, že pacient již pár minut po ukončení zákroku může odejít domů prakticky po svých. Pokud si majitel donese vlastní polštářek či deku, může zvířátko při probouzení cítit známé pachy a být ve větší pohodě.
Přes zavedenou kanylu můžeme odebrat malé množství krve, které slouží k předoperačním biochemickému vyšetření. Spolu s klinickým vyšetřením je biochemické vyšetření krve důležitým ukazatelem celkového zdravotního stavu jedince. Na jeho základě pak můžeme upravit složení použitých anestetik či správně dávkovat infuze.
Pro větší komfort pacienta během zákroku používáme pro premedikaci také opioidní analgetika. Následně je pacient napojen na infuzi, monitoring anestezie a zaintubován.
Monitoring životních funkcí je nezastupitelnou součástí kontroly pacienta během zákroku. Informuje o respiračních parametrech (saturaci krve kyslíkem, dechové frekvenci), kardiovaskulárních funkcích (EKG, krevním tlaku) a tělesné teplotě. 
Důkladná desinfenkce operačního pole předchází kontaminaci rány. 
A nyní už pacientka připravená k vlastním zákroku. Operační rouška odhaluje pouze místo řezu. 
Následuje tupá preparace podkoží a přetětí svalové vrstvy v místě linea alba - jedná se o vazivovou povázku, ve které se spojují břišní svaly a která pro svou vazivovou strukturu při přetětí (narozdíl od svalu) nekrvácí.
Po provedení revize dutiny břišní vtáhneme dělohu do operační rány. Na konci každého děložního rohu identifikujeme vaječník (na snímku znázorněn žlutou šipkou). Pokud bychom neodstranili vaječník kompletně, riskujeme znovuobnovení pohlavního cyklu a tím i rozvoj nežádoucích příznaků mrouskání či nechtěné zabřeznutí.
Na naší klinice provádíme kastraci formou tzv. ovariohysterektomie, což znamená odstranění nejen vaječníků, ale i dělohy. Tím se prakticky zcela eliminuje riziko rozvoje zánětu či nádoru dělohy.
Uzávěr operační rány probíhá ve třech vrstvách. Jako první se šijí svaly, následuje podkoží a na závěr vlastní kůže. 
Uzavřená rána překrytá tekutým obvazem. Pacient je v tuto chvíli přepojen na okruh čistého O2, jsou mu aplikovány NSAID (další z léků proti bolesti, které budou působit v následujících 24 hodinách) a na závěr ještě injekce, která vyblokuje účinky zbytku anestetik. Pacient se během pár okamžiků plně probouzí.
Pooperační péče není nijak náročná. Nutné je, aby bylo zvíře v den po operaci v teple a bylo zajištěno, že se nikde nezraní např. pádem, pokud ještě pár hodin po anestezii nebude schopné 100% koordinace pohybu. Rozkrmení je v den po operaci postupné, ideální je podávat pouze stravu, na kterou je pacient zvyklý. Následující dny již není třeba zvláštní péče. Důležité je však pohlídat, aby si zvíře operační ránu nerozlízalo. Kočky většinou dobře snáší obleček z prubanu (viz obrázek vlevo), ránu si přes něj nelíží a není tak třeba dávat límec. Stehy a svorečky se vytahují za 10-14 dní.

U kocourů je celý zákrok o mnoho jednodušší. Šourek šijeme 2 vstřebatelnými stehy, se kterými není třeba chodit na vytažení. Kocouři nedostávají ani pruban, ani límec.

Celková doba zákroku u kočky činí se všemi předoperačními přípravami cca 1-1,5 hod., u kocoura 30-60 minut. Majitel si svého svěřence může vzít ihned po zákroku domů.

Výběr z fotogalerie