VETERINÁRNÍ KLINIKA U NÁDRAŽÍ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 Pondělí  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Úterý  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Středa  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Čtvrtek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Pátek  8.00 - 11.00   14.00 - 18.00
 Sobota  9.00 - 12.00

KočkyKomplikovaná fraktura čelisti

Vilibald byl přivezen na naší kliniku v podvečerních hodinách na pohotovostní ošetření po srážce s autem. Již na první pohled bylo patrné, že poranění obličeje jsou vážného rozsahu. Celkový zdravotní stav kocourka byl však v normě, proto jsme přistoupili k chirurgické rekonstrukci čelistí.

Dutina ústní byla kompletně zakrvácená, horní špičák čněl ven a při výdechu byla zřetelná epistaxe - výtok krve z nozder.
Červeně je zakreslena sagitální fraktura dolní čelisti (zlomenina jdoucí středem dolní čelisti) a fraktura horní čelisti obklopující špičák a zasahující do dutiny nosní.
Jako základ fixátoru byly založeny cerkláže chirurgickým drátem. U dolní čelisti byl drát veden nejen kolem zubů, ale také pod kůží kolem celé čelisti. V horní čelisti byl nejdříve vyvrtán otvor kostí v místě vyraženého špičáku. Druhý špičák s okolní odlomenou kostí byl přitáhnut smyčkou vedenou skrz vyvrtaný otvor. Vzhledem k šikmému lomu měl fragment tendenci posunovat se dopředu, proto byl ve správné pozici upevněn ještě drátem uchyceným za stoličku.
Následně jsme provedli zbroušení fixačního aparátu, aby byl Vilibald schopen přijímat potravu. Fixační aparát byl ponechán po dobu šesti týdnů.
Klinickým a rtg vyšetřením byla zjištěna sagitální fraktura dolní čelisti, která bývá u koček poměrně častým nálezem. Trauma horní čelisti u Vilibalda však bylo mnohem horší - došlo k odlomení kusu horní čelisti včetně špičáku. Zlomenina tak pronikala až do dutiny nosní.
Na nákresu lebky je zobrazeno, jak linie limu horní čelisti proniká až k nosní dutině, čímž došlo k propojení obou dutin (nosní a ústní).
Na drátěný základ byl následně aplikován dentální akrylát, který vytvořil pevný fixační aparát.
RTG snímek dutiny ústní po provedení chirurgické rekonstrukce čelisti.
Pohled na dutinu ústní po sundání fixačního aparátu. Pooperační péče probíhala bez komplikací, Vilibald ochotně přijímal potravu a rána se kompletně zhojila.

Výběr z fotogalerie